Author: Lauri Beekmann

 • Külas Riigikogu Isamaa fraktsioonil

  16.05.2024 – ETAK-i delegatsioon koosseisus Liis ja Viljam Borissenko Avatud Lootuse Fondist, Aivar Haller Eesti Lastevanemate Liidust, Ott Oja Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioonist VATEK ja Lauri Beekmann Eesti Karskusliidust külastasid 15. mail Riigikogu Isamaa fraktsiooni. Kohtumine toimus ETAK-i laiema tegevuse raames, mille käigus on eesmärgiks kohtuda erinevate poliitiliste osapooltega, et tutvustada Reklaamiseaduse muutmise…

 • Kohtumiselt TTJA-ga

  Kohtumiselt TTJA-ga

  22. märtsil 2024 käisid ETAK-i esindajad Aivar Haller (Eesti Lastevanemate Liit) ja Lauri Beekmann (ETA, Karskusliit) kohtumas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) ametnike Helen Rohtla, Ulrika Paavle, Diana Lintsi ja Lisett Aasametsaga. Teemaks oli Reklaamiseaduse VTK ning täpsemalt alkoholireklaamiga seonduvad teemad ja küsimused. Kuna MKM-i poolt ettevalmistatud VTK selgituses rõhutatakse, et peamine sisend, lisaks…

 • ETAK-i tagasiside Reklaamiseaduse VTK-le

  04.03.2024 – Eesti tubaka- ja alkoholikahjude vähendamise koda esitas oma tagasiside reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusele, juhtides tähelepanu juhtides tähelepanu kogu protsessi nõrkustele, valedele eesmärkidele, huvide konfliktile ning kutsus üles alkoholi reklaami täielikult keelustama. “Alkoholi reklaamimise piiramiseks sätestatud Reklaamiseaduse peatükid ja paragrahvid ei ole mõeldud majandustegevuse toetamiseks ja edendamiseks või turuosaliste omavahelise konkurentsi korrastamiseks. Selle…

 • Eesti tubaka- ja alkoholikahjude vähendamise koja liikmed kohtusid MKM-i ametnikega

  Eesti tubaka- ja alkoholikahjude vähendamise koja liikmed kohtusid MKM-i ametnikega

  02.03.2024 – ETAK-i esindus koosseisus Katrin Rehemaa (Eesti Arstide Liit), Diana Ingerarinen (Eesti Perearstide Selts), Teelia Rolko (Eesti Psühhiaatrite Selts) ja Lauri Beekmann (ETAK ja Eesti Karskusliit) kohtusid 1. märtsil Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Sandra Särava ja ettevõtluskeskkonna valdkonna juhi Merike Koppeliga et esitada ETAK-i küsimusi ja muresid seoses käimasoleva protsessiga muuta Reklaamiseadust. Kohtumine toimus…

 • Organisatsioonid kutsuvad presidenti tähistama aastapäeva alkoholivabalt

  08.02.2024 – Alkoholiprobleeme erinevate nurkade alt nägevad organisatsioonid saatsid Eesti Vabariigi President Alar Karisele kirja kutsudes vabariigi aastapäeva pidulikku vastuvõttu pidama seekord ilma alkoholi pakkumata. Eesti tubaka- ja alkoholikahjude vähendamise koja (ETAK) liikmed Eesti Lastevanemate Liit, Eesti Perearstide Selts, Eesti Psühhiaatrite Selts, Eesti Tervisedenduse Ühing, SA Avatud Lootuse Fond ja Eesti Karskusliit juhivad presidendi tähelepanu…

 • ETAK kohtus terviseminister Riina Sikkutiga

  25.01.2024 – 24. jaanuaril käis ETAK-i delegatsioon kohtumas terviseminister Riina Sikkutiga jagades oma muret majandusministeeriumis käiva Reklaamiseaduse töörühma tegevuse osas ning uurides ministri seisukohta alkoholi reklaamimise reguleerimise teemal. ETAK-i esindasid Dr Diana Ingerainen Eesti Pererastide Seltsist, Liis Borissenko Avatud Lootuse Fondist, Aivar Haller Eesti Lastevanemate Liidust ja Lauri Beekmann Eesti Karskusliidust. Kohtumise põhjuseks oli majandus-…

 • Riigi alkoholipoliitika ristteel: kaitstes tervist tööstuse huvide eest 

  02.01.2024 – Ühiskonna ja riigi huvi on vähendada alkoholitarbimist. See on selge sõnum, mille on välja öelnud nii Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kui ka Eesti valitsus. WHO globaalses alkoholi tarvitamisega seotud kahjude vähendamise strateegias on seatud eesmärk vähendada alkoholitarbimist aastaks 2025 vähemalt 10%. 2023. aasta mais toimunud Maailma Terviseorganisatsiooni ja Balti riikide alkoholi- ja rahanduspoliitika ekspertide…

 • Meist

  Eesti tubaka- ja alkoholikahjude vähendamise koda (ETAK) on vabatahtlik rahvatervise organisatsioonide võrgustik, mille eesmärgiks on aktiivselt kaasa aidata alkoholi ja tubaka tarvitamise ning sellest põhjustatud tervise- ja majanduskahju vähendamisele. ETAK soovib kujundada inimestes ja ühiskonnas väärtushinnanguid, mis soodustavad tervena elamist, elukvaliteedi tõusu ja rahvastiku tervise paranemist. 2009. aastast tegutsenud võrgustikuna on ETAK seadnud endale eesmärgiks…