Eesti tubaka- ja alkoholikahjude vähendamise koda

Vabatahtlik rahvatervise organisatsioonide võrgustik, mille eesmärgiks on aktiivselt kaasa aidata alkoholi ja tubaka tarvitamise ning sellest põhjustatud tervise- ja majanduskahju vähendamisele

Tarvitamise ja kahjude vähendamise nimel

ETAK soovib kujundada inimestes ja ühiskonnas väärtushinnanguid, mis soodustavad tervena elamist, elukvaliteedi tõusu ja rahvastiku tervise paranemist.

Liikmed

Eesti Arstide Liit

https://arstideliit.ee/

Eesti Lastekaitse Liit

https://www.lastekaitseliit.ee/

Eesti Lastevanemate Liit

https://www.laps.ee/

Eesti Perearstide Selts

https://www.perearstiselts.ee/

Eesti Psühhiaatrite Selts

https://psy.ee/

Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK

https://www.vatek.ee

Eesti Tervisedenduse Ühing

https://www.tervis.ee/

Eesti Karskusliit

https://www.ave.ee/

Avatud Lootuse Fond

https://www.lootusefond.ee/

MTÜ Salutare

https://www.salutare.ee/

On raske panna inimest mõistma, kui ta sissetulek sõltub mittemõistmisest.

Dr Andrus Lipand

ETAK-i algataja